ANBI gegevens

Parochies en PCI-en zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. ( ANBI). Per 1 januari 2016 moet iedere parochie aan de ANBI publicatieplicht voldoen.  Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geinteresseerden dit eenvoudig kunnen raadplegen.

Onze gegevens zijn te raadplegen via https://anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR33333

Een van de gegevens die gepubliceerd dienen te worden, is het RSIN nummer, zoals toegekend door de belastingdienst. Omdat dit nog niet voor alle parochies is toegekend staat dit nog niet op bovenstaande site.

Ons RSIN nummer is:  0035 345 10

 

Hartelijk dank voor uw interesse. Wilt u ons steunen dan kan dat  door overmaking van uw gift op

IBAN: NL87RABO 01180.98.802. Wij danken u bij voorbaat voor uw gift.

 

Pastoraal team en Bestuur parochie St. Franciscus van Assisië.

 

 

 

 

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen