Vieringen Franciscusparochie

Voortzetting besloten vieringen Pancratiuskerk

Voortzetting besloten vieringen op de zondag om 9.30 uur in de Pancratiuskerk

In alle drie de eucharistische centra wordt de komende zondagen in besloten kring gevierd. Pastores Daggenvoorde, Rekveld en Kortstee gaan afwisselend voor. De vieringen in de Maria Geboortekerk te Losser en de Pancratiuskerk te Haaksbergen kunnen via de kerkradio gevolgd worden. De vieringen in de Jozefkerk zijn live te volgen via het YouTube-kanaal van de ‘St. Jozefkerk Enschede’.

Randstadbundels voor luisteraars kerkradio Haaksbergen

Luisteraars naar de kerkradio in Haaksbergen, die thuis graag de liederen meelezen of zingen uit de Randstadbundel, maar nog geen bundel thuis hebben, kunnen Johan Eijsink om een bundel vragen: jmeijsink@hotmail.com en zijn telefoonnummers zijn: 053 – 572 59 81 / 06 – 12 85 17 80.

Impressie besloten vieringen Pancratiuskerk

Gerard Vaanhold blijft opnamen maken van de besloten vieringen in de Pancratiuskerk. In de loop van de zondag zet hij ze op de website van de Franciscusparochie achter ‘beeldmateriaal’.

Gebeds- en misintenties

In alle drie de parochies kunt u mis-/gebedsintenties per mail doorgeven. Geef daarbij aan voor welke viering. De intenties worden niet gepubliceerd in de parochiemedia, maar wel meegenomen in de voorbede. Er worden geen kosten in rekening gebracht. Een vrije gift is zeer welkom.

U kunt uw intentie per mail doorgeven aan:
H. Maria Geboortekerk Losser: secretariaat@mariavlucht.nl
Jozefkerk Enschede: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Pancratiuskerk Haaksbergen: liesbeth.dijkhuis@gmail.com

Uw vrije gift kunt u overmaken op:

NL29RABO0103764119 t.n.v. ‘R.K. Parochie Maria Vlucht’
NL15RABO 0153166665 t.n.v. ‘Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede’.
NL87RABO0118098802 t.n.v.’Parochie Sint Franciscus van Assisië’.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen