Afb. Driekoningen

5 januari: Kleuterkerk Pancratius

Zondag 5 januari vieren we om 11.30 uur in de Pancratiuskerk Driekoningen voor kleuters en belangstellenden. We richten ons in de viering op kinderen van 3 tot 7 jaar. We vieren in de kring met natuurlijk het verhaal van de drie wijzen bij de stal. Kinderen mogen een kaarsje aansteken. De collecte doen we dit keer in de vorm van een bijdrage voor de voedselbank. We vragen iedereen houdbare producten mee te nemen, die de kinderen bij de collecte in een mand mogen doen. De liedjes zijn heel eenvoudig en makkelijk meezingbaar. Pastoraal werker Frank de Heus gaat samen met leden van de werkgroep Kleuterkerk voor.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen