Plaatje extra kerkcollecte jonge vrijwilligers, logo

60 jaar priester

 

foto pastoor van Breemen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 15 juli vieren we om 10.30 uur in de Pancratiuskerk, dat pastor Kees van Breemen zestig jaar priester is.

In de viering wordt dankbaar teruggedacht aan alle goede momenten en jaren, die pastor van Breemen in zijn lange leven heeft meegemaakt. Maar hij blijft daar niet bij stilstaan. Er wordt ook gedacht aan toekomst. Gemeenschapszin staat in de viering voorop. Dat past bij hoe parochianen pastor van Breemen gekend hebben, hoe hij bijvoorbeeld eerst in Boekelo en later in Haaksbergen mensen opzocht en in eigen huis ontving, en hoe hij voorging in vieringen in onze parochiekerken. Het moet een viering van, door en met parochianen en belangstellenden worden. Veel koorleden van verschillende parochiekoren zullen samen een gelegenheidskoor vormen om de zang in de viering te ondersteunen en te laten klinken.

Na de viering is er gelegenheid om pastor van Breemen een hand te geven. Mocht u hem wat willen geven, dan stelt hij het zelf zeer op prijs, dat u iets geeft aan het collectedoel van de Vastenaktie. De Vastenaktie was dit jaar gericht op kinderen van de stad Mbala in Zambia, die hun ouders aan AIDS hebben verloren. De collectegelden zijn bedoeld voor het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun school, waar deze kinderen worden opgevangen en worden voorbereid op hun leven als volwassene.

Pastor van Breemen is de jaren, dat hij in onze parochie woont, in veel vieringen in parochiekerken en zorgcentra voorgegaan. Dat lukt nu echter niet meer. Zijn gezondheid laat te wensen over. Afgelopen maanden is hij voor het laatst voorgegaan in de woensdagse viering in Buurse en in de Lourdeszaal. In die zin nemen we 15 juli ook een beetje afscheid.

Pastoraal werker Frank de Heus

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen