Prentje Roepingenzondag 2017 - Aartsbisdom Utrecht.indd

7 mei 2017: Roepingenzondag “Werkelijk. God heeft jou voor ogen!”

Op 7 mei is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk.

Ook het Aartsbisdom Utrecht heeft voor de toekomst van het pastoraat behoefte aan nieuwe priesters; aan mensen die de liefdevolle blik van God in hun leven hebben ervaren en zich geroepen weten de Heer te volgen, het Evangelie te verkondigen, de sacramenten te vieren en om te zien naar de mens in nood. Het volk van God moet geleid worden door herders die geraakt zijn door Gods liefde en daarom hun leven willen geven aan de dienst van het Evangelie.
Het is voor jonge mensen in deze tijd niet eenvoudig om op de Roepstem antwoord te geven. Goede vorming en begeleiding zijn daarbij van wezenlijk belang.

Momenteel heeft het Ariënsinstituut (priesterstudenten ontvangen daar hun priesterlijke vorming) elf priesterkandidaten in opleiding en een aantal kandidaten oriënteert zich op het priesterschap. U zult begrijpen dat werving, vorming en opleiding van priesterstudenten een kostbare zaak is. De regelingen rond de studiefinanciering zijn veranderd, zodat een groot deel van de kosten moeten worden gedragen door het Aartsbisdom.

Om die reden wordt in het weekend van 6 en 7 mei in elke locatie van de parochie St. Franciscus van Assisië een warm aanbevolen extra kerkcollecte gehouden om de priesterstudenten, behalve door middel van ons gebed, ook financieel te steunen.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen