plaatje adventsactie 2017

Adventsactie 2017: Straatkinderen terug naar huis in Rwanda

Uw steun geeft hoop aan moeder en kind

Wie ooit moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook de toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat onze kinderen een verschil ten goede zullen maken. Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die baby in Bethlehem…

Adventsactie zet in 2017 vijf bijzondere projecten in het Licht van de advent. De projecten koesteren alle vijf moeders en kinderen.

Het Parochieel Diaconaal Beraad van de St. Franciscusparochie heeft, net als vorig jaar, gekozen voor het project ‘Straatkinderen terug naar huis in Rwanda’. Dit project helpt kinderen die op straat leven, terug te keren in het eigen gezin of in een pleeggezin. Kinderen die op straat leven hebben niets – zelfs geen dak boven hun hoofd. Dat staat wel in een heel schril contrast met de manier waarop wij het kerstfeest vieren. Kerstmis is immers een gezinsfeest bij uitstek!

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. De Rwandese overheid heeft de organisatie CECYDAR gevraagd de capaciteit van het opvangcentrum fors uit te breiden. In Kigali leven naar schatting 3.000 kinderen op straat (voornamelijk jongens), waar ze worden geconfronteerd met geweld, drugsgebruik, misbruik en ziekte. Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum waar ze voedsel, kleding, medische en psychiatrische zorg en onderwijs krijgen. Na enkele maanden volgt re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. Daarnaast krijgen gezinnen van straatkinderen financiële hulp voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming of het bouwen van een hut.

U kunt dit Adventsproject helpen te realiseren door bij te dragen aan de extra kerkcollecte die in de parochie St. Franciscus van Assisië tijdens alle vieringen van 2 tot en met 17 december gehouden worden en/of via rekening NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag met vermelding van: ‘Straatkinderen terug naar huis in Rwanda’.

plaatje-adventsactie

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen