Foto adventsactie 2018 Rwanda

Adventsactie 2018: Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen

Uw steun geeft hoop aan moeder en kind

COMPASSIE. In dit ene woord ligt de ziel van Adventsactie besloten!

Dit jaar steunt Adventsactie voor de derde en tevens laatste keer, projecten die weliswaar verschillend zijn maar één ding gemeen hebben: ze zijn vol compassie voor moeders en kinderen in Afrika.

Het Parochieel Diaconaal Beraad van de St. Franciscusparochie heeft, net als in 2017 en 2016, gekozen voor het project ‘Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen’. Dit project helpt kinderen die op straat leven, terug te keren in het eigen gezin of in een pleeggezin. Kinderen die op straat leven hebben niets – zelfs geen dak boven hun hoofd. Dat staat wel in een schril contrast met de manier waarop wij het kerstfeest vieren. Kerstmis is immers een gezinsfeest bij uitstek!

In Rwanda zijn nog steeds veel straatkinderen terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden, door de gevolgen van aids en door de toenemende werkloosheid. Ouders kunnen onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Leven op straat in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, lijkt dan een oplossing, terwijl daar al zo’n 3.000 kinderen moeten zien te overleven. Het leven van hen is onzeker en gevaarlijk door bedreiging en geweld. Ze overleven door klusjes te doen, door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie. Het is allerminst verwonderlijk dat veel kinderen drugs gebruiken om hun problemen tijdelijk te kunnen vergeten.

De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en zorgt voor eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs én zorgt dat de kinderen zo snel mogelijk weer terugkeren naar hun gezin, familie of een pleeggezin. Om te voorkomen dat deze kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen, richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie door noodhulp en daarna hulp bij het duurzaam verbeteren van de economische situatie. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding.

Daarnaast investeert CECYDAR in het versterken van de eigen organisatie door training en scholing. Aangezien het opvangcentrum hoge kosten maakt voor water en elektriciteit, wil de stichting ook investeren in eigen stroomvoorziening door middel van een zonnestroomsysteem om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet en investeren in een eigen watervoorziening.

U kunt dit Adventsproject helpen te realiseren door bij te dragen aan de extra kerkcollecte die in onze Franciscusparochie tijdens alle vieringen van 1 t/m 23 december gehouden wordt en/of via rekening NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie Den Haag met vermelding van: ‘Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen’.

plaatje-adventsactie

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen