plaatje-adventsactie

Adventsactie 2019: Aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador

Uw steun geeft hoop aan moeder en kind

Compassie… In dit ene woord ligt de ziel van de Adventsactie besloten. Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter het project en denkt mee. ‘Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel.’

In de vier weken voor Kerstmis, de adventsperiode, wordt uw aandacht én uw bijdrage gevraagd voor een project dat ten goede komt aan moeders en jonge kinderen. Wie moeder wordt/is, weet dat het leven dan wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een betere toekomst voor de kleinen en kwetsbaren. Hoop ook dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem.

De samenwerkende parochies in Zuid Oost Twente: Maria Vlucht in Losser, Jacobus de Meerdere in Enschede en Sint Franciscus in Boekelo, Buurse en Haaksbergen, hebben uit de vier bijzondere projecten in het Licht van Advent, het project ‘Aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador’ gekozen om te steunen.

Tijdens de burgeroorlog werd de plattelandsgemeente Guarjila in het noorden van El Salvador volledig verwoest en vluchtten de burgers naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden ze hun dorp weer op – zo goed en kwaad als dat ging. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro is toen gestart met het opzetten van een gezondheidskliniek met speciale aandacht voor zwangere vrouwen, jonge moeders en hun baby’s. Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor de bevalling kunnen verblijven. Hier krijgen de vrouwen onder andere voorlichting over borstvoeding en ook informatie om babysterfte en ondervoeding tegen te gaan. Verder zijn er plannen om voorlichting te geven over het opzetten van moestuinen waardoor een gezonder en gevarieerder eetpatroon kan worden bewerkstelligd. Het aantal opvangplaatsen in de gezondheidskliniek is echter niet toereikend en moet dringend uitgebreid worden. Voor deze uitbreiding is geld nodig.

In deze adventsperiode wordt uw financiële bijdrage gevraagd om die uitbreiding mogelijk te maken. U kunt geld geven tijdens de extra kerkcollectes die in alle locaties van de St. Franciscusparochie gehouden worden tijdens de weekendvieringen in de adventsperiode en u kunt óók allerlei dingen maken die verkocht kunnen worden tijdens de Kerstsamenzang op zondag 15 december in de St. Pancratiuskerk. Als u een creatieve bijdrage wilt leveren neem dan even contact op met Johan Hofhuis: jan.hofhuis@home.nl of bel: 06 – 18 86 03 46.

 

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen