Pastoor Andr+® Monninkhof (10)

Afscheid pastoor André Monninkhof

De bestuurscommissie van de drie samenwerkende parochies Sint Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en Sint Franciscus van Assisië, de parochiebesturen en het pastoraal team nodigen u hierbij uit voor de afscheidsviering van pastoor André Monninkhof die met ingang van 1 september is benoemd tot pastoor van de Emmanuelparochie in Hardenberg en omstreken.

Op zaterdag 21 juli zal in de Sint Jan-kerk aan de Haaksbergerstraat 253 te Enschede een viering uit dankbaarheid worden gehouden. Aanvang van de viering is 19.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen.

Als dank voor zijn bijdrage en inzet in de afgelopen jaren voor de RK geloofsgemeenschappen in de drie parochies wordt aan pastoor André Monninkhof een receptie aangeboden en zal een gezamenlijk cadeau worden overhandigd. De collecte in de viering zal bestemd zijn voor het Oecumenisch City-pastoraat. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen