Anne van der Meiden te gast bij ons.

Franciscuscafé dinsdag 22 november:in gesprek met dominee Anne van der Meiden

We leven in een tijd van onoverzichtelijke ontwikkelingen. Dat geldt ook voor kerk en religie. We weten ons geen raad met de snelle terugloop van kerkbezoek, kerksluiting, crisis in de geloofsopvattingen, erosie in het kerkgezag en het massale “afscheid” van de jongere generatie. Wat is er aan de hand? Een tijdelijke “dip”? Een grondige hervorming? Moet het bestuurlijke roer niet drastisch om? Of moeten we ernstig overwegen wat we nog aan geloofsbezit willen blijven doorgeven aan nieuwe generaties. Waarom groeit en bloeit het geloofsleven wel in grote delen van de wereld? Heeft de Geest ons verlaten of hebben we hem weggestuurd?

Op dinsdag 22 november is dominee Anne van der Meiden te gast in ons Franciscus-café. Van der Meiden is geboren in een Christelijk Gereformeerd gezin, zijn vader was koster in Enschede. Na zijn schoolopleiding op het gymnasium in Enschede studeerde hij theologie. Daarna werd hij predikant voor de vrijzinnige geloofsgemeenschap van Meerkerkdie was aangesloten bij de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (VVH, thans Ver. van Vrijzinnig Protestanten VVP) en tevens onderdak bood aan de leden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (voorheen de Nederlandse Protestantenbond). Hij studeerde daarnaast ook marketing en communicatiewetenschappen. In 1972 promoveerde hij op ethiek in de propaganda voor het vakgebied wijsgerige ethiek door middel van een dissertatie met de titel ‘Mensen winnen. Hij heeft op verscheidene instellingen van het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs gedoceerd in de massacommunicatie en de public relations waar hij uiteindelijk hoogleraar in werd. Op 2 juni 1994 ging hij met emeritaat.

U bent van harte welkom om mee te praten, te luisteren en/of te kijken op dinsdag 22 november om 20.00 uur in de Lourdeszaal, Sonderenstraat 55 te Haaksbergen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Voor koffie, thee, een drankje en een hapje wordt gezorgd. Wij vragen daarvoor een vrijwillige bijdrage in de kosten. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

U dient zich voor deze bijeenkomst aan te melden via 06-23090356 of fr-cafe@ziggo.nl. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Graag aanmelden voor 12 november, zodat we weten of het door kan gaan.

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen