Plaatje cadeautje van de belastingdienst kerkbalans 2019

Cadeautje van de belastingdienst

De belastingdienst geeft niet zo snel cadeautjes. Maar voor u én voor de slimme gevers zijn er kansen. Veel mensen die zich – op een of andere manier- betrokken voelen bij onze parochie, geven jaarlijks een bijdrage. Voor velen is die kerkbijdrage geen aftrekpost bij hun belastingaangifte. Dat is vaak ook niet mogelijk. Logisch. U weet het zelf -of diegene die voor u de belastingpapieren invult kan het u vertellen-: bij gewone giften hanteert de belastingdienst verschillende drempels. En als u alles goed doorrekent, dan is het fiscaal aftrekbare bedrag vaak nul of heel klein. Máár, u kunt een cadeautje van de belastingdienst krijgen als u vijf jaar een zelfde bedrag aan onze parochie schenkt. Dan laat de belastingdienst álle drempels vallen! Dat geeft simpel veel voordeel. Voordeel voor een “periodieke schenking”. Een cadeautje van de belastingdienst. Daarover een volgende week meer informatie.

Thij Willems

Werkgroep Kerkbijdrage

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen