coronavirus-ncov-virus-close-up-defocus-red-royalty-free-image-1582716723

Coronamaatregel: alle publieke vieringen t/m Pinksteren afgelast tot en met 31 mei 2020

Bericht van het Aartsbisdom Utrecht

Alle vieringen afgelast tot en met 31 mei 2020

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.

Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen:

 

https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen