EHC derde bijeenkomst foto 4

De derde kindermiddag ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie

“ De derde middag stond het Huis van God centraal. Wat is het huis van God? Ben je dat zelf, is het je eigen huis of wat anders? Aan de hand van de antwoorden die de kinderen gaven werd er betekenis aan het huis van god gegeven.

Een van de plekken die werd genoemd was je eigen lichaam of je hoofd. Door heel stil te zijn tijdens het ‘stil gebed’ kun je God ontmoeten. Het stil gebed hebben de kinderen samen geoefend. Soms is dat wel moeilijk en word je er een beetje lacherig van. Dat is niet erg. Pastor Margot gaf goede tips en bovendien kun je het stil gebed ook goed oefenen door zo nu en dan even stil te zijn. Zo gaat het elke keer een beetje beter.

Daarna hebben de kinderen samen een gebed met woorden gelezen, het “Onze Vader”. Dit is een belangrijk gebed en is gericht aan God. Het gebed hebben we gekregen van Jezus, hij leerde het zijn volgelingen en nu leren wij het.

Een andere plek die ook wel het huis van God wordt genoemd is de kerk. Ook daar kun je God ontmoeten. Als huiswerk hadden bijna alle kinderen een kerk bezocht en gekeken welke belangrijke plekken er in de kerk zijn. Het altaar en het doopvont zijn belangrijk. Uiteraard kent ook de kerk, net als thuis, een plekje waar je je het meest op je gemak voelt. Welk plekje is dat?

Tot slot hebben we gekeken wat je allemaal in de kerk kunt doen. Tijdens de eucharistieviering met uitleg zullen de kinderen leren wat er precies gebeurt tijdens de viering en wat alles betekent. Leuk en een beetje spannend, zo komt de Eerste Heilige Communie steeds een beetje dichterbij.”

Annerieke Kolenaar

EHC samengevoegde foto 2EHC samengevoegde foto 1

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen