Logo Kerkbalans 2019

De folder van de actie kerkbalans

Een prachtige folder. Verhalen en ervaringen van onze parochianen staan er centraal. Persoonlijke verhalen. Verhalen die spreken over vindplaatsen van hoop, geloof en lief-de. Vindplaatsen van God. We zoeken een kerk waar traditie en toekomst elkaar kunnen ontmoeten. De vier kerklocaties zijn belangrijke pijlers binnen onze geloofsgemeen-schap. Dat idee ligt ten grondslag aan de voorzijde van de folder. De parochies in En-schede namen dat idee en vele teksten over. Door omstandigheden zijn de gegevens van onze brochure vanuit een reservebestand naar de drukker gestuurd. Daar we de drukproef nadien niet op een juiste wijze hadden gecontroleerd, hebben we niet gezien dat de foto van de Pancratiuskerk daar afwezig was, en dát terwijl deze kerk als eucha-ristisch centrum, juist bovenaan stond. “Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.” Onze excuses daarvoor.

Werkgroep Kerkbijdrage

Thij Willems

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen