Plaatje sobere maaltijd 2017

Doet u mee met de Sobere Maaltijd in de komende Veertigdagentijd 2018?

Welkom op woensdag 28 maart a.s. van 18.00 – 19.00 uur

in de Richtershof, Von Heydenstraat 8 in Haaksbergen

In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

Sober zijn en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertig- dagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in deze weken. We eten dan samen heel eenvoudig en sober, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de Vastenactie 2018 dat onderwijs en ziekenzorg in het Noorden van Zambia in Afrika voor de arme huishoudens  wil verbeteren. We denken na, bidden en zingen en hebben het gevoel dat we er niet alleen voor staan, dat we deel uit maken van een wereldwijd verband waarin we verantwoord met onze aarde willen omgaan. Deze maaltijd wordt georganiseerd door de verschillende kerken van Haaksbergen en heeft een oecumenisch karakter.

Voelt u hiervoor en wilt u met ons meedoen?

Dan bent u van harte welkom op woensdagavond 28 maart van 18.00 tot 19.00 uur in de Richtershof in Haaksbergen. We gebruiken een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen en uw vrijwillige bijdrage is welkom voor het genoemde Vastenactie-project.

We vragen u om zelf uw bord en bestek mee te nemen.

Wilt u uw komst even doorgeven aan één van de onderstaande leden van de voorbereidingsgroep?

Graag vóór 28 maart.  Vermeld als u mailt ook dat u deelneemt in Haaksbergen.

Alvast bedankt!

Ons e-mailadres is: rinavdhulst@kpnmail.nl 

U kunt ook even bellen naar: Rina van der Hulst  Tel. 053 5723440  of:  Wilma de Ruiter  Tel. 053 5728076

Graag tot ziens!

De Voorbereidingsgroep Haaksbergen

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen