logo doop

Doopvoorbereiding naar twee bijeenkomsten

In de parochies Maria Vlucht, Jacobus en Franciscus kiezen nog steeds flink wat mensen voor de doop van hun kinderen. Met name in Enschede valt op, dat er elk jaar ook een aantal volwassenen is, die de stap willen maken om bij de Rooms katholieke kerk te gaan horen. Motivaties van ouders of aspirant-dopelingen zijn natuurlijk heel verschillend. Vaak horen wij als pastores, dat ouders graag willen dat hun zoon of dochter bij de geloofsgemeenschap gaat horen. Men verwacht van een gelovige opvoeding, dat kinderen normen en waarden worden bijgebracht, die men belangrijk vindt in het leven. Zorg en oog voor je medemens worden daar vaak bij genoemd. Opvallend vaak is er ook iets gebeurd in het leven van vader of moeder, waardoor men aan het nadenken is gezet. ‘Er is meer, dan wij vermoeden’, klinkt het dan in het doopgesprek. Tegelijkertijd zien we als pastores ook de onmacht waar jonge mensen mee worstelen. Veel jonge ouders vinden het moeilijk om hun geloof te verwoorden of hun geloofsopvoeding inhoud te geven en praktijk te laten worden. Men staat ambivalent tegenover de kerk als instituut. Toch is het zo dat zonder gemeenschap de kerk niet kan bestaan en dat zonder geloofsopvoeding het geloof verdampt. De kern van geloven in de christelijke traditie is, dat je met God een persoonlijke relatie aangaat. Dat gebeurt onder meer in gebed en bijbel-lezing. Maar zoals elke relatie vraagt dat investeren, koesteren, warm houden… Om daarbij te helpen en handvaten te geven vindt de doopvoorbereiding sinds 1 januari van dit jaar in twee bijeenkomsten plaats.

De eerste avond staat in het teken van kennismaking met elkaar. Er wordt ingegaan op betekenissen van namen en de betekenis van symbolen en gebaren in de doopliturgie. We zoeken naar verbindingen tussen de doopmotivatie van ouders en de betekenis die kerk en geloof daarin hebben. Ouders en verzorgers gaan onderling in gesprek over de geboorte van hun kinderen en hoe dit hun gezins- en gelovig leven heeft beïnvloed. Belangrijke thema’s van het geloof komen aan bod, als ook het belang van een goede geloofsopvoeding. Kinderen zijn immers afhankelijk van het voorbeeld dat ouders hun geven. Zij zijn de eersten, die kinderen met God en geloof in aanraking brengen.

Op de tweede avond wordt onder leiding van een pastor naar verdere verdieping gezocht. ‘Wat doen we eigenlijk als we vieren?’ Hoe kun je bijbel-verhalen met ervaringen uit je eigen leven verbinden? Wat zeggen we eigenlijk, als we de geloofsbelijdenis uitspreken? Wat trekt ons aan en inspireert ons in de Rooms katholieke kerk aan geloof en gemeenschap? Wat wil je aan geloof overdragen aan je kinderen?

Er is op de avonden sprake van kennisoverdracht, maar zeker ook ruimte voor onderling gesprek. Van elkaar kun je immers veel leren. De ouders worden op weg geholpen om zelf de doopviering met teksten en liederen in te vullen. We gaan er vanuit, dat de ouders met elkaar het liturgieboekje maken. Veel teksten daarvoor kunnen wij digitaal aanleveren. Maar er is ook een vast doopboekje beschikbaar met een aantal keuzemogelijkheden.

We hopen zo het geloofsleven van veel jonge gezinnen een impuls te geven. We hopen immers dat onze kinderen over twintig, dertig jaar ook nog een geloofsgemeenschap vinden in hun nabije omgeving, die hun steunt en inspireert om het leven met God te vieren.

In alle drie de parochies kan men zich, zijn of haar zoon of dochter aanmelden bij het centraal secretariaat. In Lonneker en Glanerbrug kan dit ook via het locatie-secretariaat, dat er dan voor zorgt, dat de aanmelding bij het centraal secretariaat van de parochie terechtkomt. De doopvoorbereiding voor de Jacobus- en Franciscusparochie vindt sinds 1 januari 2017 gezamenlijk plaats in de grote zaal of pastorie van de Sint Jan Kerk aan de Haaksbergerstraat te Enschede. Voor meer informatie klik hier.

 

Namens het pastoraal team,

pastoraal werker Frank de Heus

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen