Foto boek Pancratiuskerk

Een kostbaar gebouw

De Pancratiuskerk staat centraal in het nieuwe boek van oud-journalist Frans de Lugt: ‘Pancratiuskerk, hét gezicht van Haaksbergen’. Vol lof vertelt de schrijver over het unieke gebouw op de Markt. Hij vergelijkt onze kerk met de Dom van Utrecht, de St. Jan van Den Bosch en de Plechelmus-basiliek van Oldenzaal. Zijn enthousiasme is te lezen in het boek dat hij samen met de Historische kring schreef*). Wanneer men evenwel vertrouwd is met die kerk op de markt, ziet men vaak niet meer het unieke van dit eeuwenoude ‘Godshuis’. Prachtig als dan de schrijver ons met andere ogen laat kijken naar dit kostbare erfstuk. Generaties mensen hebben eraan gebouwd. Maar hoe ziet de toekomst van dit kostbare ‘Godshuis’ er uit? Kunnen we haar ook voor de toekomst behouden? De Franciscusparochie is daar mede verantwoordelijk voor. Van de overheid krijgt de parochie in het kader van monumentenzorg slechts zeer beperkte financiële steun. Daarom deze oproep. Alleen als we samen financieel steun verlenen, kunnen we deze unieke kerk voor de toekomst behouden. Daarom steun de Actie Kerkbijdrage: Reknr. NL51 RABO 0118 0073 00 t.n.v. Franciscusparochie o.v.v. kerkbalans.

Namens Werkgroep Kerkbijdrage,

Thij Willems

*) Het boek zal ook op zondag 13 oktober a.s. na afloop van de Sint Joris-mis (Herman Finkers) in de Pancratiuskerk te koop zijn.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen