Plaatje wereldmissiemaand burkina faso

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

Missiezondag 22 oktober 2017

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen, die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk. De helft van de meisjes in dit land wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Vaak krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt met deze zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. Om voor deze meisjes te kunnen zorgen en om hen betere toekomstperspectieven te kunnen bieden, is financiële ondersteuning nodig.

Verder worden in Burkina Faso vrouwen soms uit hun dorpsgemeenschap gestoten, omdat ze heks zouden zijn. Een onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de dood van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een heksenjacht. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. Om te voorkomen, dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Om deze vrouwen te kunnen opvangen en hen uitzicht op een veilige toekomst te kunnen bieden, is onze financiële steun zeer welkom.

Burkina Faso wordt ook wel genoemd: “land van oprechte mensen”. Oprechte mensen, zoals meisjes, die op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt, en oudere vrouwen, die het slachtoffer worden van een heksenjacht, vragen vandaag om onze solidariteit, betrokkenheid en steun.

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. Uw gift, die gebruikt wordt voor het pastorale werk in de parochies voor deze meisjes en vrouwen, is meer dan welkom. Bij voorbaat dank voor Uw gebed, meeleven en Uw geldelijke bijdragen.

Pastoor André Monninkhof

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen