Plaatje extra kerkcollecte jonge vrijwilligers, logo

Een talentvolle vrouw Ans van de Wetering – Reith

 

Een talentvolle vrouw
Ans van de Wetering – Reith (24 februari 1944 – 29 november 2019)

Het bericht van het overlijden van Ans van de Wetering heeft velen geschokt.

Voor ál het werk dat zij heeft verricht zijn wij haar grote dankbaarheid verschuldigd.
En dat zij veel, heel veel heeft betekend voor de St. Franciscusparochie en met name voor de Pancratiuslocatie, behoeft geen betoog.
Meer dan zeventien jaar was zij op verschillende manieren en in verschillende hoedanigheden uitermate actief.

Als voorzitter van de Pancratiuslocatieraad heeft zij niet alleen de veelvuldige vergaderingen geleid,
maar zij was ook degene die het voortouw nam bij activiteiten die,  vaak door haar bedacht, georganiseerd werden.
Algehele leiding: Ans van de Wetering.
Ans overzag wat gedaan moest worden, had onder andere het talent om de juiste mensen op de juiste manier aan te sturen
en dankzij haar onvermoeibare enthousiasme werkten mensen graag met haar samen.

Ans van de Wetering

       – Foto: Gerard Vaanhold –

Het mensen in hun waarde laten was ook een sterk punt van haar, evenals de manier waarop zij een ieder van elke ontwikkeling
en vordering van hetgeen georganiseerd moest worden, op de hoogte hield. Haar gave om het gezellig te maken maar het ook te houden,
was een belangrijke factor die stimulerend werkte voor velen.
Ontelbare uren heeft zij besteed aan wat zij ‘het kerkwerk’ noemde en daar kunnen wij nu en in de toekomst op teren.

Daarom zijn wij, leden van de Pancratiuslocatieraad, maar ook alle andere vrijwilligers die met haar samengewerkt hebben
én eigenlijk de hele Franciscusparochie, haar grote dankbaarheid verschuldigd.

Het ‘Loflied op de sterke vrouw’ (Spreuken, hoofdstuk 31 – Woorden van Lemuël 10-31) is geheel en al op haar van toepassing
en wij zullen haar blijven roemen om haar werken.

Moge zij rusten in vrede.

 

 

 

 

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen