Logo Eerste heilige Communie

Eerste Heilige Communie 2020

Ook dit schooljaar gaan we in de Franciscusparochie de Eerste Heilige Communie vieren. Aan deze viering gaat het project ‘Over de drempel, Leven in het spoor van Jezus’ vooraf.

De voorbereiding van dit nieuwe project begint met een overleg van de nieuw te vormen stuurgroep op 2 oktober. Op 15 oktober volgt dan de ouderavond. Het project zal een afwisselend en inspirerend gebeuren worden voor kinderen en ouders.

Ook niet-katholieke kinderen en kinderen uit groepen hoger dan groep 4 zijn welkom om deel te nemen.

Kinderen kunnen aan het project meedoen, als één van de ouders op de startavond aanwezig is en een hulptaak op zich neemt. Uitgebreide informatie vindt u onder de rubriek ‘Sacramenten/Eerste Heilige Communie’ op www.franciscusparochie.nl.

Aanmelden vóór 30 september 2019

Wij verzoeken u als u en uw kind mee willen doen, u aan te melden via het aanmeldingsformulier op onze website www.franciscusparochie.nl  via de pagina van de Eerste Heilige Communie of per mail: EHC@franciscusparochie.nl . U kunt daarbij ook aangeven of u in de stuurgroep zitting wil nemen.

U kunt zich opgeven tot 30 september 2019.

Pastor Margot Dijkman

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen