Foto pastor Kees van Breemen

Enkele gedachten en gevoelens van een dankbare pastor Kees van Breemen

Wij mochten samen het bijzondere jubileum vieren van mijn 60-jarig priesterschap op zondag 15 juli in de Pancratiuskerk.

De eigenlijke wijdingsdag was zondag 20 juli 1958, toen 31 jonge mannen geroepen werden tot het priesterschap.

Vicaris Ronald Cornelissen schetste op sublieme wijze mijn levensloop van jonge neomist tot op heden, maar door dit in het kader van het thema ‘Dankbaar gedenken en denken aan de toekomst’ te zetten, betrok hij alle aanwezigen en ook de mensen, die op andere wijze aan de viering deelnamen, bij de feestelijke Eucharistieviering.

Deze viering vond plaats in een schitterend en feestelijk versierde kerk en werd heel bijzonder ondersteund door de koorzang van velen uit Haaksbergen en omgeving. Hieruit bleek overduidelijk dat een unieke samenwerking op dit gebied mogelijk is, waardoor iedereen geraakt werd.

Hartelijk dank voor dit alles en in deze dank wil ik ook heel uitdrukkelijk betrekken alle mensen, die op een of andere manier, zich ingezet hebben om van deze Eucharistieviering een fantastische happening te maken.

De sympathieke woorden van de vice-voorzitter van het kerkbestuur, gepaard gaande met de aanbieding van een omvangrijk cadeau in de vorm van een ‘Liber Amicorum’ (vriendenboek) hebben mij zeer geraakt. Dit boekwerk zal de komende tijd door mij regelmatig met plezier worden ingezien.

Een grote en voor mij onverwachte verrassing was het slotlied, dat door de koren en iedereen in de kerk uit volle borst werd meegezongen.

Van de daarna geboden gelegenheid om mij te feliciteren werd een zodanig gebruik gemaakt, dat ik er verlegen van werd. Hartelijk dank voor al deze goede wensen en geschenken. Maar ditzelfde geldt ook voor alle anderen, die rondom dit feest mij met felicitaties, kaarten, giften en bloemen hebben verrast.

Ook het project van de Vastenactie is rondom de viering van mijn jubileum rijkelijk ondersteund.

Lieve mensen,

U allen hebben het mij mogelijk gemaakt om mijn diamanten jubileum dankbaar te gedenken. Ook maakt het mij alleszins mogelijk om met u allen te werken aan de toekomst van de Kerk en Geloof.

De Levende zegene u en behoede u!

Pastor Kees van Breemen

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen