ziekenzalving

Eucharistievieringen met ziekenzalving

Op zaterdag 7 september (17.30 uur in de kapel van Het Saalmerink) en op zaterdag 5 oktober (10.30 uur in de multifunctionele ruimte in Het Wiedenhof )wordt een Eucharistieviering gehouden waarbij de aanwezigen in de gelegenheid gesteld worden om in gemeenschappelijkheid de ziekenzalving te ontvangen.

Iedereen die op leeftijd is, die ziek is en/of bemerkt dat zijn of haar lichamelijke of geestelijke krachten afnemen, kan tijdens de viering op 7 september of 5 oktober het Sacrament van de Zieken ontvangen.

Het Sacrament van de Zieken is niet het sacrament van de stervenden. Het is een sacrament dat bedoeld is om mensen Gods nabijheid te laten ervaren en kracht te geven.

Deze twee vieringen worden in nauw overleg met pastor H. Zegger, de celebrant tijdens deze twee Eucharistievieringen, door leden van de Pastoraatgroep Franciscusparochie voorbereid.

Het bewust ontvangen van de ziekenzalving wordt ervaren als een geschenk dat niet zichtbaar is maar dés te meer ervaren wordt als heilzaam.

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen