Foto priesterstudent bij artikel roepingenzondag

Even voorstellen

Mijn naam is Erik Rozeman. Ik ben een in het Overijsselse Hengelo geboren en getogen seminarist van het Aartsbisdom Utrecht en voor roepingenzondag zal ik getuigenis komen geven van mijn roeping tot het priesterschap. Inmiddels ben ik vijf jaar seminarist, maar voordat ik definitief de keuze maakte om met de priesteropleiding te beginnen heb ik de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden met succes afgerond.

Na mijn afstuderen heb ik deelgenomen aan een bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Tijdens deze bedevaart heb ik bij de grot, waar Maria aan Bernadette verscheen, een moment beleefd waarop ik mij sterk verbonden voelde met God. Door deze gebeurtenis voelde ik mij geroepen tot het priesterschap.

Toch ben ik niet direct ingegaan op deze roeping, maar heb ik eerst gewerkt als jurist. Hoewel ik dit werk met veel plezier deed bleef het verlangen naar het priesterschap. Toen ik in deze periode de volgende woorden van een priester hoorde die ook later in zijn leven aan de priesteropleiding begon: “Als ik nu op de automatische piloot doorga, dan komt het allemaal ogenschijnlijk in orde. Maar ben ik zelf dan wel gelukkig?” herkende ik dit ook in mijzelf en vielen voor mij alle puzzelstukjes op hun plaats.

De volledige getuigenis zal ik geven op zaterdag 21 april tijdens de Eucharistieviering van 19:00 uur in de St. Jankerk te Enschede en op zondag 22 april tijdens de Eucharistieviering van 9:30 uur in de St. Pancratiuskerk te Haaksbergen.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen