Plaatje extra kerkcollecte jonge vrijwilligers, logo

Extra collecte natuurramp Sulawesi !

In het weekend van 13 en 14 oktober houden we een extra collecte voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi.

We doen dit op vraag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie die ons allen ook oproept om te bidden voor de mensen op Sulawesi.

Uw gift gaat via de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie rechtstreeks naar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart die wonen en werken op Sulawesi en die dakloos geworden mensen opvangen en rechtstreekse voedselhulp verstrekken.

Van harte aanbevolen!

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen