Foto extra kerkcollecte Miva 2019

Geef meisjes in Kameroen een kans!

MIVA heeft als haar missie mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Dat doet MIVA al meer dan 80 jaar door lokale mensen (‘pioniers’) te ondersteunen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Want afgelegen gebieden worden door de gebrekkige infrastructuur ter plaatse, vaak niet goed bereikt. En daardoor zijn zaken als gezondheidszorg, onderwijs en andere basale voorzieningen vaak geen vanzelfsprekendheid. Auto’s en communicatiemiddelen zijn van levensbelang.

In 2018 heeft MIVA voor 1,2 miljoen euro 283 vervoers- en communicatiemiddelen gefinancierd!

In Bangang, Kameroen, is een hele generatie verloren gegaan aan de gevolgen van de ziekte aids. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven – zonder ouders en soms verstoten door hun familie.

Zuster Clementine trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral dat van meisjes. Zij vangt deze meisjes op in het opvangcentrum in Bangang: een sober klooster zonder stromend water, zonder toilet en maar heel zelden met elektriciteit. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden waardoor ze later werk kunnen vinden en een toekomst op kunnen bouwen.

Daarnaast bezoek zuster Clementine, samen met mensen (pioniers) die nét zo bevlogen zijn als de zuster zich voor anderen inzetten, kansarme gezinnen en kinderen die in afgelegen en onherbergzame gebieden buiten Bangang leven onder zeer primitieve omstandigheden. Om deze mensen te kunnen bereiken en hen te helpen, net zoals de meisjes in het opvangcentrum in Banbang geholpen worden, zijn er onder andere terreinwagens nodig. Vandaar dat MIVA in 2019 uw aandacht en geld vraagt voor vervoersmiddelen ten behoeve van mensen in Kameroen.

De MIVA-collecte wordt die jaar gehouden in het weekend van 24 en 25 augustus tijdens elke kerkelijke viering – ook in de locaties van de St. Franciscusparochie.

Voor meer informatie: zie de flyer in de kerk én kijk op www.miva.nl/collecte Banknummer: NL42  INGB  0000  0029  50.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen