geloven in Buurse

Geloven in Buurse: wat bezielt ons?

Wat bezielt ons? Hoe ervaren we onszelf als gelovig gezond(en)?

Komend jaar willen de pastoraatsgroep en het pastoraal team in alle gemeenschappen van onze parochie bijeenkomsten beleggen met dit thema. In Buurse zal dat samen zijn met de PKN.  Het doel van de avond is om in gesprek te komen over vragen die allen als gelovig lid van de katholieke en protestantse gemeenschap aangaan. Vragen als: Hoe zijn wij nu geloofsgemeenschap? Waar staan we gelovig? Waar laten we ons door bezielen, begeesteren, waar worden we warm van? Wat geeft ons kracht?

Deze vragen kunnen helpen te ontdekken wie wij zijn en hoe we in de huidige situatie kerk kunnen zijn. Wat hebben we te bieden? Waar en hoe komt voor ons geloven aan het licht? Hoe beleven en ervaren we dat?

Zo zal dit gesprek niet alleen verdieping brengen, maar ook zicht geven op wie we als geloofsgemeenschap zijn, wat we te bieden hebben en hoe we daarmee het beste kunnen antwoorden op de noden van deze tijd.

Graag nodigen we alle gelovigen van Buurse uit voor deze bijzondere avond en wel op 18 april in gebouw Irene van 19.30-22.00.

 

Iedereen die zich op een of andere manier betrokken voelt bij geloven in Buurse is van harte  welkom op 18 april en elke bijdrage is waardevol.

 

Wanneer: dinsdag 18 april 2018

Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Waar: Irenegebouw

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen