Plaatje geloven in de ander pinksteractie

Geloven in de ander

Pinksteren is het startschot voor de missie. De heilige Geest deed de apostelen beseffen dat zij de genade van de verrezen Heer niet voor zichzelf mochten houden. Geloof en liefde blijven alleen bestaan als je het deelt. Dat begrepen de apostelen heel goed. Ze vertrouwden op de Heilige Geest en verkondigen de boodschap van geloof en liefde in alle talen.

We hebben elkaar nodig om de gave van de Geest te ontdekken, te leren van elkaar, bruggen te slaan en dichter bij de ander en bij God te komen. Het Pinksterfeest herinnert ons aan onze opdracht aan de wereld, aan de andere mens.

Onze missionarissen en missiewerkers hebben die opdracht heel nadrukkelijk opgepakt. Ze gaan op zoek naar de kwetsbare mens die wordt uitgesloten. Zij geloven in de ander. Het minste wat wij kunnen doen is ons geloof in hun werk, in Gods werk, concreet maken. Geef uw steun en waardering aan de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. Missie klinkt wat ouderwets, maar is van alle tijden en een tijdloos begrip.

Tijdens de Pinksterweekendvieringen (3 t/m 5 juni) zal in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte worden gehouden en de opbrengst daarvan is bestemd voor de Week Nederlandse Missionaris. Mede dankzij uw financiële steun kan de WNM honderden missionarissen en missiewerkers wereldwijd, een welverdiende steun in de rug geven. Niet alleen door bij te springen als de ziektekostenvergoeding niet voldoende is, maar ook door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een welverdiend verlof naar Nederland.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen