Foto extra collecte geloven in de ander

Geloven in de ander, een wereldwijde missie

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers gaan elke dag, wereldwijd, de strijd aan tegen onrecht en armoede. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan zij op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen, leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om de situatie te veranderen.

Missie dient aan te sluiten bij de ervaringen van mensen en het is zaak te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.

Deze wereldwijde missie is ook vandaag de dag nog altijd van groot belang.

Hierbij kunnen deze moedige missionair werkenden rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) en gesterkt door deze uiting van solidariteit zetten zij zich met overgave in voor anderen. Daarbij is de steun van niet alleen de donateurs, maar ook de opbrengst van de jaarlijkse Pinksteractiecollecte onmisbaar.

Tijdens de Pinksterweekendvieringen (8 en 9 juni) zal in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de Week Nederlandse Missionaris. Mede dankzij uw financiële steun kan de WNM honderden missionarissen en missiewerkers wereldwijd, een welverdiende steun in de rug geven. Niet alleen door bij te springen als de ziektekostenvergoeding niet voldoende is, maar ook door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een welverdiend verlof naar Nederland. Vorig jaar heeft de Nederlandse Pinksteractiekerkcollecte: € 144.312,00 opgebracht!

Meer informatie over deze Pinksteractie vindt u in de flyer die in de kerken ligt en op: www.weeknederlandsemissionaris.nl 

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen