Plaatje extra kerkcollectes week Nederlandse missionaris

Geloven in de ander, ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers.

Waar deze zendelingen te werk gaan, gebeurt iets bijzonders. Ze gaan op zoek naar die ander, die kwetsbare mens die wordt uitgesloten. Ze geloven in de ander en die ander gelooft ook in hen. Er is ontmoeting, verhalen worden gedeeld en is er oog voor mensen die aan de rafelranden van de samenleving leven. Alleen al de aanwezigheid en interesse van de ander, maken dat de armen hoop krijgen op een menswaardige toekomst.

Deze uitgezondenen leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. Bij hun inzet hebben zij ook onze steun nodig! De steun vanuit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers ook een teken van verbondenheid en solidariteit.

Het minste wat wij kunnen doen is ons geloof in hun werk, in Gods werk, concreet maken. Geef uw financiële steun aan de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris. Missie klinkt wat ouderwets, maar is van alle tijden en een tijdloos begrip.

Tijdens de Pinksterweekendvieringen (19 t/m 21 mei) zal in alle locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte worden gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor de Week Nederlandse Missionaris. Mede dankzij uw financiële steun kan de WNM honderden missionarissen en missiewerkers wereldwijd, een welverdiende steun in de rug geven. Niet alleen door bij te springen als de ziektekostenvergoeding niet voldoende is, maar ook door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan een welverdiend verlof naar Nederland.

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen