logo Franciscusparochie eenvoudig

Gesprekken over invulling liturgie III (vervolg)

Beste parochianen,

Inmiddels weer een maand verder hebben we antwoord gekregen van de bisschop op onze vraag om terug te mogen gaan naar één eucharistisch centrum of zelfs géén eucharistisch centrum in Zuidoost Twente. We stelden die vraag, omdat we onze priesters zo breed en eerlijk mogelijk willen verdelen over onze vierplekken. We willen de kerk zo dicht mogelijk bij de plek houden, waar we wonen, werken, leren, recreëren… De bisschop heeft ons bij monde van de vicaris laten weten, dat we voorlopig toch drie eucharistisch centra moeten aanhouden. Hij vraagt ons te schuiven met tijden om een efficiëntere inzet van onze priesters mogelijk te maken. Zo gaan we het voor het najaar ook doen. Omdat we menen dat vieren op de zaterdagavond in onze eucharistische centra het kerkbezoek geen goed zal doen, was de enige optie de zondagochtendviering in de Maria Geboortekerk in Losser te koppelen aan de zondagochtendviering in de Sint Jozefkerk te Enschede. De tijden worden respectievelijk 9.00 en 11.00 uur. Dit zal wennen zijn voor iedereen. In het bijzonder wellicht voor de Martinusmensen, die 10.30 uur gewend waren. Voor de Jozefmensen die 9.30 uur gewend waren. Voor de pastores die twee vieringen op één ochtend moeten doen. Met een uur tussen de vieringen geven we onze priesters echter de tijd om zich rustig van de ene naar de andere kerk te kunnen verplaatsen, daar ruim op tijd aan te komen en misschien nog even koffie te drinken met parochianen in Losser. Dat contact zal echter maar kort kunnen zijn en dat vinden wij jammer. Een en ander heeft ook gevolgen voor de Jacobuskerk in Enschede, waar pastoor Monninkhof tot 1 juli nog voorgaat in de internationale vieringen. Dat zal hij nu niet meer kunnen doen. Eén van de twee internationale vieringen zal voortaan een communieviering zijn. Voor mensen elders uit de wereld is dat een onbekend fenomeen. We zullen zien hoe het uitpakt. Al eerder hebben we laten weten, dat meer parochianen zullen voorgaan in weekendvieringen in dorpen en wijken. Ze krijgen meer op hun schouders. Daarbij moet iedereen goed aangeven, wat wel en wat niet kan. De belasting moet behapbaar blijven. Deels is het een wens van de parochianen-voorgangers zelf. Het is een stap in de toekomst. Wil je in je eigen dorp of wijk als gelovigen blijven vieren, dan is het voorgaan van parochianen een uitkomst. Zo heeft het pastoraal team aangegeven, wat zij iedere locatie aan vieringen met eigen pastores en een enkele emeritus kan bieden. Parochianen kunnen dat aanbod aan vieringen aanvullen. Maar ook dan zal er niet meer overal elk weekend een viering zijn. Het nieuwe rooster gaat in per 1 juli. Het pastoraal team heeft nogmaals een brief aan de bisschop gestuurd met het vriendelijk verzoek zijn besluit te heroverwegen.

Namens het pastoraal team,

pastoraal werker Frank de Heus

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen