dsc04517

Heeft de Heilige Geest ons verlaten?

Op dinsdag 22 november hield dominee Anne van der Meiden in het Franciscus-café in de Lourdeszaal een lezing over Kerk en Communicatie.

Centraal in zijn inleiding stond de constatering dat we leven in een tijd van onoverzichtelijke ontwikkelingen. Dat geldt ook voor kerk en religie. We weten ons geen raad met de snelle terugloop van kerkbezoek, kerksluiting, crisis in de geloofsopvattingen, erosie in het kerkgezag en het massale “afscheid” van de jongere generatie. Wat is er aan de hand? Een tijdelijke dip? Een grondige hervorming? Moet het bestuurlijke roer niet drastisch om? Of moeten we ernstig overwegen wat we nog aan geloofsbezit willen blijven doorgeven aan nieuwe generaties. Waarom groeit en bloeit het geloofsleven wel in grote delen van de wereld? Heeft de Geest ons verlaten of hebben we hem weggestuurd?

Ongeveer 60 belangstellenden waren getuige van een inspirerende en bemoedigende inleiding, doorspekt met de humor en het relativeringsvermogen dat we van dominee van der Meiden kennen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het aangaan van de dialoog met elkaar. Zo ging Anne van der Meiden in op de vraag hoe we het geloofsgesprek met elkaar aangaan en stimuleren, hoe we jongeren meer bij de geloofsgemeenschap kunnen betrekken en hoe we in het dagelijks leven handen en voeten kunnen geven aan de boodschap van het Evangelie. Ten slotte stuurde hij ons naar huis met de bemoedigende boodschap dat de Heilige Geest nooit ophoudt om over ons te waken.

img_1185

img_1183dsc04517
Frank Beuger,

werkgroep Franciscuscafé

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen