Plaatje orkaan Irma Sint Maarten

Help de talloze slachtoffers van de orkaan Irma op Sint Maarten

Op 6 september werd vrijwel geheel Sint Maarten getroffen door de orkaan Irma. Bijna alle gebouwen maar ook de infrastructuur werden zwaar beschadigd of volledig verwoest. De 40.000 inwoners van het Nederlandse deel van Sint Maarten zaten ineens zonder schoon drinkwater, zonder voedsel en zonder onderdak. In een paar uur tijd zijn velen alles kwijt geraakt en moeten een nieuw bestaan zien op te bouwen.

Noodhulp is inmiddels geboden. Ook Caritas Antillen stuurde een schip met hulpgoederen naar Sint Maarten met aan boord voedsel, dekens en hygiënekits (met o.a. zeep) voor ca. 3.000 mensen. De media melden dat bewoners zo goed en zo kwaad als het gaat een begin hebben gemaakt met het herstellen van de schade en de wederopbouw.

De Stichting Bisschoppelijke Vastenactie is in samenwerking met Cordaid gestart met het bieden van noodhulp waarna kan worden gewerkt aan de wederopbouw. Ook het verlenen van psychosociale zorg hoort daarbij. De komende jaren zal er nog veel materiële en immateriële hulp nodig zijn om de slachtoffers van dit natuurgeweld er weer enigszins boven op te helpen. En daarvoor is heel, heel veel geld nodig.

De Nederlandse bisschoppen doen een dringend beroep op ons allen om het werk van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie en Cordaid te steunen. Ook nu de actualiteit al enigszins is wegebt, kunt u dit werk voor de bewoners van Sint Maarten nog steeds steunen door een gift over te maken op het rekeningnummer van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie NL38 INGB 0002 0105 34, onder vermelding van ‘Sint-Maarten’. U kunt ook via de website doneren: http://www.stichtingbva.nl/projecten/help-de-slachtoffers-van-orkaan-irma

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Parochieel Diaconaal Beraad

Sint Franciscus Parochie Boekelo – Buurse – Haaksbergen

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen