Plaatje elkaar helpen ivm extra collecte

Help ons helpen

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) doet haar werk (het omzien naar de naasten) op grond van de christelijke opdracht om naar al dié mensen (ongeacht hun levensovertuiging) om te zien, die op enige wijze in (financiële) nood zijn geraakt of dreigen te geraken. Daarbij hoort ook het actief helpen bij het ledigen van noodsituaties.
Er zijn ook in Haaksbergen schrijnende situaties waarbij je je af kunt vragen: Hoe is het mogelijk en dat in deze tijd? En dat in 2015! En dat in Haaksbergen! Stille armoede met alle gevolgen van dien!
Zodra de PCI daar ook maar een vermoeden van heeft, wordt met behulp van een maatschappelijk werkster alles in het werk gesteld om te beoordelen welke hulp noodzakelijk is om die mensen te kunnen helpen. Die hulp kan zeer divers zijn, maar is altijd zó, dat diegenen die daadwerkelijk in nood verkeren ook daadwerkelijk geholpen worden.
In noodgevallen kan voor immateriële hulp (bijvoorbeeld advies bij schulden) en materiële hulp (financiële ondersteuning) een beroep worden gedaan op de Caritas. Daartoe kan contact worden opgenomen met de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en het e-mailadres is: pci-hbb@live.nl
De hulpvraag kan ook voorgelegd worden aan één van de leden van het pastoraal team. Vragen om hulp worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Om het werk van de PCI mogelijk te laten blijven wordt in het weekend van 31 oktober en 1 november in onze St. Franciscus van Assisië-parochie tijdens alle vieringen in alle locaties een extra kerkcollecte gehouden die van harte bij u wordt aanbevolen.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen