logo Franciscusparochie eenvoudig

Het Onze Vader ter inspiratie, door het pastoraal team week 3

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over….

Uw Rijk kome…

‘Uw Rijk kome’ Wat verwachten we dat er komt als we deze woorden bidden? Welk beeld hebben we bij dat Rijk?
Met deze woorden spreken we een wens uit, een verlangen naar iets dat er nog niet helemaal is. ‘Uw Rijk kome’. Hoe zal het zijn als in onze wereld meer van Gods invloed en van zijn rijk zichtbaar is en wij daar ook naar verlangen?
Als je het communicanten vraagt: ‘waar is dat Rijk’ zoeken ze vaak eerst naar een land ergens op de wereld. Soms dichtbij, soms heel ver weg. Wanneer ik vraag, hoe kan dat rijk groeien?, dan vertellen ze over zon en regen, landwinning, bomen planten. Ze hebben geen ongelijk, al wat nodig is voor het leven op onze aarde is in dat Rijk, dat land van God. Volwassenen noemen vaak het Rijk na dit leven: de hemel.
Voor Jezus draait alles om dit Rijk van God. Hij leefde en stierf ervoor. Hij vertelde er over als over een kostbare schat waar je alles voor over hebt, een mosterdzaadje dat heel klein begint en uitgroeit tot een grote boom, als gist dat door alles heen gaat. Het Rijk van God is de wereld die God ons droomt, die we hier en nu al kunnen ervaren én waar we zelf aan bouwen. Het gebeurt en is er op alle momenten dat leven geheiligd, heel gemaakt wordt. Wanneer mensen zich gekend voelen, aanvaard en gewaardeerd, geliefd.
‘Uw rijk kome’. Bidden om Gods Rijk is het verlangen er naar aanwakkeren en ook onszelf aanzetten tot meewerken er aan.

Pastor Margot Dijkman

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen