logo Franciscusparochie eenvoudig

Het Onze Vader ter inspiratie, door het pastoraal team week 4

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over….

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel….

Ik vind, ik wil, ik moet….. zelfstandigheid, zelfbeschikking, eigen keuzes maken. Dat zijn de waarden waar wij voor gaan in dit land en in deze tijd. Ze betekenen: vrijheid, ontwikkeling, vooruitgang.
Op zich staan anderen dat niet in de weg: solidariteit en rechtvaardigheid vullen die ontwikkeling aan. Al doen anderen ook een inbreuk op mijn individuele vrijheid. Ik kan me laten leiden door wat anderen vinden of willen. En dan mijn eigen keuzes maken.
Maar: Uw wil ?! wat moet ik me daar bij voorstellen? En is het geen projectie is van wat ik zelf bedenk…Me laten gezeggen door iets dat veel groter is dan ik zelf, mijn eigen wil neer leggen…, me overgeven?!
Wie meer in dit leven heeft meegemaakt, weet hoe betrekkelijk autonomie is; hoe we als mensen ten diepste afhankelijk zijn, van baby tot aan onze oudste dag. Veel overkomt je in dit leven, het slecht én het mooiste.
Uw wil: sterker dan onze menselijke arm, groter dan onze kleine beperktheid. Wij mensen zijn van de aarde, maar we willen reiken naar de hemel. En waar hemel en aarde elkaar raken, waar zij elkaar liefdevol kussen daar ontmoeten recht en vrede elkaar (volgens een psalm). Kunnen we daar iets van Uw wil ontwaren?! Mag die gebeuren? Dankzij -en soms ondanks- onze wil. Dat mijn willetje zich mag strekken in dezelfde richting als uw Wil. Zoals de vaste hand van de boogschutter de pijl stuurt. Kome wat komt.

Pastor Carla Berbée

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen