logo Franciscusparochie eenvoudig

Het Onze Vader ter inspiratie, door het pastoraal team week 5

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over….

Geef ons heden ons dagelijks brood…

Ons dagelijks brood is een basisbehoefte. Daarom ook ben ik dankbaar voor de lekkere bruine boterham, die ik iedere morgen bij mijn ontbijt mag eten. Dit zeg ik ook aan God, als ik mijn ochtendgebed bid. Tegelijk realiseer ik me, dat er in deze wereld heel wat mensen zijn, voor wie het dagelijks brood niet vanzelfsprekend is. Dit kan verschillende oorzaken hebben: de financiële middelen om voor het dagelijks brood te betalen, ontbreken. Of de oogst is mislukt, waardoor er geen graan is om brood van te bakken. Hoe kunnen we voorzien in de nood van hen, die zelfs geen sneetje brood hebben, waarmee ze hun honger kunnen stillen? Ondanks deze soms schrijnende situaties, die we dichtbij en ver weg tegenkomen, lezen we ook in de Bijbel: “een mens leeft niet van brood alleen”. Zelfs al zouden we stenen in brood kunnen veranderen (één van de verleidingen waaraan de duivel Jezus in de woestijn bloot stelt), dan nog is niet alle ellende de wereld uit.

Primair is het vertrouwen, dat we in God mogen hebben, dat Hij ons geeft wat wij nodig hebben. Dit heeft Hij ons laten zien in Jezus Christus, Zijn Zoon. Jezus zegt van Zichzelf: “Ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald”. In de gaven van brood en wijn – geconsacreerd tot Lichaam en Bloed van Christus – geeft Hij heel Zijn leven aan ons. Welke impact dit kan hebben voor ons leven, worden we gewaar in de wonderbare broodvermenigvuldiging. Vijf broden en twee vissen blijken genoeg te zijn, om een hele menigte te voeden. Het gebed van Jezus vervult allen, die ter plekke aanwezig zijn, met Zijn Geest, zodat zij “als vanzelf” bereid zijn om te delen met mensen om hen heen. Als je alles samen deelt– één van hart en één van ziel – dan is er geen gevoel meer van schaarste of tekort, zo lijkt het wel. “Het brood in de aarde gevonden” blijkt opeens genoeg te zijn om alle monden te voeden. Zouden we dan deze bede: “Geef ons heden ons dagelijks brood” zo mogen verstaan, dat wij hiermee ons vertrouwen uitspreken, dat God wel weet wat wij nodig hebben om van te leven; en dat wij bidden dat wij uit kracht van ons geloof aan elkaar en aan anderen zullen geven wat ieder nodig heeft voor zijn of haar leven ?
Dat God voor ons en voor allen die in Hem geloven, het Brood mag zijn om van te leven.

Pastoor André Monninkhof

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen