logo Franciscusparochie eenvoudig

Het Onze Vader ter inspiratie, door het pastoraal team week 7

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over….

En breng ons niet in beproeving…

Dit vind ik een lastige. Er stond ‘bekoring’ in de vorige versie. Het Griekse woord ‘peirasmon’ dat in de grondtaal van de bijbel staat kan ook vertaald worden als proef, loutering, verzoeking, verlokking. Is het iets dat je overkomt, dan wordt ook het woord ‘aanvechting’ genoemd. Al die woorden kunnen dus meeklinken, als we dit bidden. Is God, dan een God die ons op de proef stelt, die ons verlokt? En tot wat dan? Van Jozef, de zoon van Jacob, is een mooi verhaal bekend, dat hij zijn broers op de proef stelt, als zijn naar Egypte komen om brood te kopen. In Israël is er hongersnood. Hun eigen broer Jozef hebben ze uit jaloezie en nijd jaren daarvoor in een put geworpen. Eigenlijk met de intentie hem te doden. Uiteindelijk hebben ze hem als slaaf verkocht aan een voorbijkomende karavaan. Jozef kwam in Egypte terecht en klom daar op tot een hoge post onder Farao. Daar zwaait hij na zeven vette jaren de scepter over de opslag en verkoop van graan. Hij wordt door zijn broers niet meer herkend en dat houdt Jozef aanvankelijk zo. Hij is met zijn hongerige broers begaan, maar wil ook weten of ze veranderd zijn. Zijn zij gegroeid in broederliefde? Is er wat veranderd? Misschien worden wij in het leven zo ook wel eens op de proef gesteld, door mensen of in situaties. Dat zoek je niet. Dat overkomt je. Soms doe je het een ander aan. Maar je kunt er wel aan groeien. Misschien kun je er achteraf zelfs de hand van God in herkennen, zoals Jozef en zijn broers dat deden. Ze hebben geleden aan elkaar, aan de hongersnood, aan de gevangenis zelfs, maar ze zijn er sterker en vooral menselijker door geworden. Maar liever ondergaan we zo’n beproeving natuurlijk niet. Het gemak dient de mens…. en breng ons niet in beproeving.

Pastor Frank de Heus

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen