logo Franciscusparochie eenvoudig

Het Onze Vader ter inspiratie, door het pastoraal team week 8

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over….

Maar verlos ons van het kwade…

Jezus leert ons dat we mogen bidden dat God ons redt uit de greep van het kwaad, dat we worden verlost, vrijgemaakt. Het woord ‘Vader’ staat aan het begin van het gebed, het woord ‘kwade’ besluit het. Al biddend doen we het vertrouwen op dat de kracht van God zo groot is dat het kwaad er niet tegen op kan.
Het kwade in onze wereld toont zich vaak en op allerlei verschillende manieren. Het is op grote schaal bij oorlogen, hongersnoden, milieuvervuiling, heeft een vernietigende kracht en treft velen tegelijkertijd. Het doodt mensen letterlijk en figuurlijk. In ons leven is ook het kwaad op een kleinere schaal bij individuen. Dat is niet minder ingrijpend en niet minder kwaad. Kwaad dat je overkomt en kwaad dat je wordt aangedaan, het stelt je geloof op de proef.
Het gaat hier niet minder over het kwaad dat we in onszelf ervaren. Wij mensen maken fouten, we zijn feilbaar, het kwaad, de zonde is deel van ons leven. Soms is het alsof we tegen onze wil ons laten leiden door woede, teleurstelling, jaloezie. Het lukt ons niet altijd te leven vanuit Gods liefde. Dit besef doet ons wellicht nog sterker bidden om verlossing ervan.

Pastor Margot Dijkman

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen