Plaatje extra kerkcollecte jonge vrijwilligers, logo

Het was feest op zondag 30 september

2018-09-30 franciscusviering website Jan Bossink Marietje Lansink Benno Landewe 2018-09-30 franciscusviering website Marion vd Hols en Johan Eijsink 2018-09-30 franciscusviering website Nel Niekus en Elles Veltkamp

Het was feest in de kerk op zondag 30 september. Als gelovigen uit alle aangesloten geloofsgemeenschappen lieten we ons inspireren door de naamgever van onze parochie, Sint Franciscus van Assisi. En daarmee namen we een voorproefje op zijn naamfeest, dat op 4 oktober valt.

Pastor Willy Rekveld ging voor in een feestelijke Eucharistieviering waarin bemoediging, hoop en dankbaarheid centraal stonden. Pastor Margot Dijkman verwelkomde de aanwezige gelovigen met een uitgebreid dankwoord aan de 82 (!) vrijwilligers die sinds jaar en dag de parochietuinen en het kerkhof onderhouden. Als blijk van waardering voor hun trouwe inzet krijgen zij allen dit jaar een mooie Franciscus-kaart. Zoals Margot zei: je ziet niet altijd wat ze doen; maar als ze het niet doen zie je het snel genoeg!

Willy Rekveld legde in zijn korte en krachtige overweging de link tussen de opdracht die Franciscus had gekregen en onze opdracht: de kerk herbouwen. En dan gaat het niet zozeer om de hardstenen gebouwen, maar om de kerk als bouwsel van de levende stenen die wij zijn. Zijn boodschap was er een van bemoediging, hoop en dankbaarheid. De toonzetting van dat thema was overigens al in het openingslied gegeven:

Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen!

Het was een mooi begin van een viering waarin het gelegenheidskoor, dat speciaal voor dit parochiefeest was samengesteld, prachtig de samenzang ondersteunde.

Na het slotgebed werd een vijftal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Nel Niekus, Johan Eijsink, Benno Landewé, Jan Bossink en Marietje Lansink. Marion van der Holst, Bestuurslid met aandachtsveld vrijwilligers, nodigde Benno Landewé, Jan Bossink en Marietje Lansink uit om naar voren te komen, vertelde over het vrijwilligerswerk dat zij verrichten en dankte hen daarvoor. Zij zei: “Deze vrijwilligers staan symbool voor alle diverse taken en activiteiten die er gedaan worden door parochianen binnen de parochie om deze levendig te houden en optimaal te laten functioneren. Hoe klein of groot deze taak of bijdrage ook is, op de voorgrond of achtergrond, in het zicht of in de schaduw, deze inzet wordt gewaardeerd. Samen maken we het verschil!” Door Margot Dijkman kregen Marietje, Benno en Jan de Franciscus-speld opgespeld en door Willy Rekveld een bloemetje aangereikt. Uiteraard onder applaus van alle aanwezigen.

Helaas konden Nel en Johan door omstandigheden niet in de viering aanwezig zijn. Aan hen is op een ander moment de speld en het bloemetje aangereikt.

Dit parochiefeest stond aan het begin van het geloofsjaar in onze parochie. Hoe toepasselijk dat Pastor Willy Rekveld ons aan het eind van de viering met de volgende zegen van Sint Franciscus op weg stuurde:

God, Gij die woont in ontoegankelijk licht,
verdrijf de duisternis uit ons hart.
Geef ons een eerlijk geloof,
een sterk vertrouwen
en een consequente liefde.
Geef ons dat fijne zintuig,
waardoor wij kunnen onderscheiden,
wat Gij ten diepste van ons verlangt.
Zegene ons: De Vader, Zoon en Heilige Geest.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen