Foto internationale huwelijsvoorbereiding 2018

Internationale huwelijksvoorbereiding

23 maart 2018 – De afgelopen weken hebben drie stellen deelgenomen aan de internationale huwelijksvoorbereiding. Deze is georganiseerd door de samenwerkende parochies Maria Vlucht, St. Jozef en Franciscus van Assisië (RK Zuidoosttwente). Een van aanstaande bruidsparen gaat trouwen in de Jozefkerk in Enschede, de andere stellen trouwen in één van de thuislanden van de aanstaande echtelieden (Ecuador en Italië).

Wij danken hen hartelijk voor hun inspirerende deelname en wensen hen een mooie huwelijksdag en een gezegende toekomst.

Op de foto vnlr:

Pastoraal werker Frank de Heus, Elisa Ciffa en Nicola Liberati, Linneker Fabricio de Sousa  en Suelen Assis, Alex King en Daniela Donoso.

23 March 2018 – The last few weeks three couples attended the international marriage course of the Parishes Maria Vlucht, St. Jozef and Franciscus van Assisië (United as RK Zuidoosttwente). One of the couples is going to get married in the Joseph church in Enschede. The other couples are going to get married in their domestics (Ecuador and Italy).

We kindly thank them for their inspiring participation en wish them a beautiful wedding and a blessed future.

On the picture:

Pastor Frank de Heus, Elisa Ciffa and Nicola Liberati, Linneker Fabricio de Sousa  and Suelen Assis, Alex King and Daniela Donoso.

Elles Veltkamp

Huwelijksvoorbereiding

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen