Logo Kerkbalans 2019

Is God verhuisd?

Nauwkeurig heeft het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) het uitgezocht. We willen immers graag duidelijkheid. Daar is behoefte aan. Ook als we over God spreken. De vraag naar God laat mensen niet los. We geloven wel, maar ……… “Waar is God te vinden.?”

Het Centraal Bureau voor Statistiek had bij dat onderzoek een duidelijke vraag. Even simpel als helder. “Hoe vaak gaat u naar de kerk?” Immers kerken worden het Huis van God genoemd. Ook in onze parochie. We zien in het onderzoek van het CBS dat mensen steeds minder naar een kerk gaan. Van de katholieken gaat landelijk 6% procent wekelijks, 8% procent een of een paar keer per maand en ongeveer 17% minder dan een keer per maand. Op zoek naar God, kunnen mensen Hem nog steeds vinden. In onze kerken. In de stilte. In liederen. We horen van God vertellen in de verhalen over Jezus van Nazareth. Oude verhalen over een ‘Levende’. Nog steeds inspireert Hij ons om vol te houden in ons bestaan. Maar God is ook te vinden wanneer we elkaar durven te troosten en te bemoedigen. Wanneer we blijven zoeken naar nieuwe wegen. Wegen naar een toekomst. God is niet verhuisd als we durven geloven in de woorden: ”Wie mij ziet, ziet de Vader”. Om die kerkgemeenschap, waarin God herkenbaar is, levend te houden starten we in januari de Actie Kerkbijdrage. Doet u ook mee?

Thij Willems

Werkgroep Kerkbijdrage

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen