Foto jaarprogramma groep Wittem

Jaarprogramma 2018 – 2019 groep Wittem

De groep Wittem is een activiteit van de gezamenlijke kerken en de ouderenbond KBO/PCOB Haaksbergen. We bieden jaarlijks een programma met lezingen, gesprekken, films, bezoeken, etc. Dit met als doel ouderen samen te brengen, te binden en met elkaar in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt met betrekking tot geloof, kerk en samenleving. Dit jaar staan onze bijeenkomsten in het teken van  “ VERHALEN, LUISTEREN EN HOREN ”

 

Dinsdag 9 oktober 2018, 08.30 uur, bezoek Slangenburg

We starten het nieuwe seizoen met een dagbezoek aan de Benedictijnerabdij St. Willibrord op het landgoed De Slangenburg nabij Doetinchem. In de ochtend nemen we deel aan de dagelijkse eucharistieviering van de monniken, maken een rondleiding door het klooster en gaan in gesprek met een monnik over het leven in een klooster. Daarna wandelen we (of met de auto) naar het nabijgelegen kasteel. In het koetshuis staat de lunch klaar en daarna volgt er een rondleiding door het kasteel. Dit dagbezoek hebben we ook al in 2012 gemaakt met vele positieve reacties. In verband met de rondleidingen bedraagt de maximale groepsgrootte 30 personen, dus tijdig aanmelden! Rond 16.00 uur zijn we weer thuis.

Vertrek vanaf Lourdeskerk om 08.30 uur.

Kosten (rondleidingen, lunch, vervoer etc.) bedragen €17,50 p.p.

 

Dinsdag 20 november 2018,  “Gezonder oud worden?” Lourdeszaal 14.00 uur

We horen vaak verhalen van ouderen, dat ze met de jaren op lichamelijk gebied zo moeten inleveren. Gelukkig zijn er daarnaast ook veel voorbeelden van prima gezonde mensen. De term “kwaliteit van leven” is hier van toepassing. Er is echter sprake van een dubbele vergrijzing: én we worden steeds ouder én het aantal kwalen neemt toe met de leeftijd. Kan de gezondheidszorg dat nog aan in de toekomst? Zijn er grenzen aan de haalbaarheid? Is de kwetsbaarheid een punt om mee te wegen? Wat is de invloed van de marktwerking? De heer Gardenbroek, oud-huisarts en –verzekeringsarts, tegenwoordig voorzitter van de Voedselbank Enschede -Haaksbergen, is vanmiddag onze gast. Hij zet vragen bij onze verhalen en gaat een verhaal houden bij onze vragen.

Entree incl. koffie bedraagt €4.

 

Dinsdag 22 januari 2019,  in gesprek met pater Ben Engelbertink, Lourdeszaal 14.00 uur

Ben Engelbertink is geboren in Twente. Enthousiast spreekt hij over zijn werk als missionaris. In 1967 vertrok hij naar Borneo en ging werken in een land van koppensnellers. In hun woningen hangen soms nog de tekenen van die oude tijden. Pater Ben raakte bevriend met hen. Geboeid kan hij vertellen over hoe de mensen daar leven. Privé-leven kennen ze niet, ze wonen met meerdere families in longhouses. Vorig jaar keerde Ben korte tijd terug naar dat gebied. Prachtig om naar zijn verhaal te luisteren.

Entree incl. koffie bedraagt €4.

 

Dinsdag 5 maart 2019, “Ons levensverhaal”, Lourdeszaal 14.00 uur

We hebben allemaal ons levensverhaal en het wordt telkens opnieuw “geschreven”. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het levensverhaal en er zijn allerlei creatieve manieren om met dat verhaal aan de slag te gaan. Dat gaan we ook op deze middag doen: in woorden, in beelden, in symbolen. Het is een manier om eens anders tegen je  eigen verhaal aan te kijken en daar nieuwe dingen in te ontdekken. Jan Bouwmeester, geestelijk begeleider bij Livio en predikant, maakt in zijn werk veel  gebruik van het levensverhaal en gaat deze middag graag met u aan het werk.

Entree incl. koffie €4.

 

Dinsdag 2 april 2019,  op bezoek bij de moskee,  13.30 uur (let op aanvangstijd)

Altijd al eens een moskee van binnen willen zien? Vanmiddag krijgt u de mogelijkheid om eens te kijken achter de deuren van dit bijzondere gebouw aan de Blankenburgerstraat; hoe ziet een moskee er van binnen uit, wat gebeurt  er in een moskee, hoe wordt er gebeden etc.  Vijf maal per dag komen moslims er samen om te bidden. Ook op deze dinsdagmiddag. Om kwart voor twee begint het middaggebed. We zijn daarbij uitgenodigd. Aansluitend zullen we bij een kop koffie  in gesprek gaan met heer Celik. De heer Celik is één  van onze dorpsbewoners die al tientallen jaren in ons dorp woont en tot de moslimgeloofsgemeenschap behoort. Hij kent hun tradities en gewoonten en kan er op een prettige en verstaanbare wijze over spreken.

Foto 2 jaarprogramma groep Wittem

Opgave:

Heeft u belangstelling voor één of meerdere bijeenkomsten, dan graag even aanmelden voor 1 oktober bij één van onderstaande personen, bij voorkeur per e-mail. Na aanmelding krijgt u per e-mail voor elke bijeenkomst een nadere uitnodiging.

 

De werkgroep:

Akki Hamoen  tel. 5722629 e-mail: mj.hamoen@kpnmail.nl

Harry van ‘t Erve tel. 5721760 e-mail: vanterve@kpnmail.nl

Harry Maathuis tel.5726736 e-mail: hmaathuis@planet.nl

Thij Willems tel. 5723082  e-mail: thij.willems@gmail.com

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen