Foto Nationale jongerencollecte 16 of 17 november

Jongerencollecte maakt doorgeven van het geloof mogelijk

In het weekend van 16 en 17 november 2019 vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats, vastgesteld door de Bisschoppenconferentie. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in de bisdommen, waaronder het Aartsbisdom Utrecht.

Diocesaan jongerenwerker Sarah Mijhad over het werk van het jongerenpastoraat: “Bijna elke maand zijn er activiteiten voor jongeren in de leeftijd 16 tot 30 jaar. Samen met het jongerenplatform organiseren we onder andere het Kerstgala, het kloosterweekend en de diocesane palmzondag viering met kardinaal Eijk. Daarnaast organiseert het jongerenpastoraat de Tarcisius misdienaarsdag en vormelingendagen voor de drie vicariaten. En alsof dat nog niet genoeg is, organiseren wij onder leiding van vicaris Pauw ook een kinder- én een tienerkamp in de zomer!”

Bij de landelijke projecten gaat het bijvoorbeeld om de jongerenbedevaart naar Rome in 2020 die georganiseerd wordt door mgr. Woorts en Jong Katholiek. En voor in de toekomst de Wereldjongerendagen in 2022 in Lissabon. Sarah Mijhad: “Wilt u bijdragen aan het jongerenpastoraat en zo deze activiteiten mogelijk maken? Uw financiële steun wordt zeer gewaardeerd. Dankzij uw gift en inzet zijn wij in staat het geloof door te geven aan een volgende generatie.”

Om aan het verzoek van Sarah Mijhad gehoor te geven wordt in het weekend van 16 en 17 november in alle locaties van onze St. Franciscusparochie tijdens de vieringen een extra kerkcollecte gehouden ten behoeve van het katholiek jongerenwerk.

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen