2019-10-06 Franciscusviering oorkondes 2

LEVENDE STENEN

Een bijna volle kerk. De Franciscusparochie vierde in Buurse haar tien jarig bestaan. “Ontmoeting over grenzen” was het thema van de Eucharistieviering. Het Sanibonakoor en het Pablokoor zongen als openingslied “Licht in de stille morgen”. Een prachtige viering waarin het verhaal van Franciscus van Assisië centraal stond. Franciscus, een man vrede, die over grenzen heen durfde te kijken en zoals onze huidige Paus naast Moslims ging staan. Zoekend naar nieuwe wegen zodat Gods vrede tussen mensen kan groeien.

Aan het begin van deze jubileumviering werden, onze kosters – doorgaans achter de schermen actief- in de schijnwerpers gezet. Vrijwilligers zijn de levende stenen van onze kerk. Dat werd ook extra duidelijk toen op het einde van de viering de Franciscusonderscheiding werd uitgereikt aan Tineke van der Pol, Michaela Diepenmaat, Luit Kruizenga en Lia Horck. Voor ieder een persoonlijk woord van dank. Mensen uit onze gemeenschap. Een voorbeeld voor ons allen. De Franciscuspenning zal ook worden uitgereikt aan mevrouw Ans Mars. Zij kon om gezondheidsredenen niet in Buurse aanwezig zijn. Zij zal de onderscheiding op een woensdagmorgen in de Lourdeszaal ontvangen.

De kerkdienst in Buurse werd afgesloten met koffie, thee en gebak. Syrisch, Pools en Litouws gebak. Letterlijk gebak van over de grenzen. Een mooie afsluiting van een prachtig feest.

2019-10-06 Franciscusviering uitreiking

 

 

 

 

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen