luther

Luther tentoonstelling 10 november

Luther tentoonstelling

“31 Oktober 1517. Een van de meest kenmerkende figuren in de Westerse geschiedenis, de monnik Maarten Luther, legt zijn leven in de waagschaal om een verandering in de middeleeuwse kerk teweeg te brengen. Vanuit een intense weerzin spreekt Luther zich uit  tegen de corrupte praktijken van de katholieke kerk. Wanneer hij zijn 95 stellingen op de kerk in Wittenburg spijkert, ontketent hij een ware revolutie. Een die nog steeds effect heeft op het leven nu.” Zo kondigt het museum Catharijnenconvent te Utrecht de tentoonstelling aan die te zien zal zijn. We willen deze tentoonstelling met belangstellenden bezoeken op 10 november 2017. Een rondleiding zal indien mogelijk onderdeel uitmaken van ons bezoek.

In eerste instantie willen we met de trein gaan, maar afhankelijk van het aantal mensen dat meegaat bepalen we het vervoer.

Begeleider: pastoraal werkers Frank de Heus en Margot Dijkman

Datum: vrijdag 10 november 9.00 tot ongeveer 17.00

Kosten: museum €12,-, toeslag €3,-, rondleiding €5,-

Bel voor info: pastoraal werkster Margot Dijkman, 06 38903999

Opgave voor 5 november via algemenezaken@franciscusparochie.nl, Wilt u in uw bericht vermelden of u in het bezit bent van een museumkaart en / of van een kortingskaart voor de trein.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen