Plaatje extra kerkcollecte MIVA 2018

Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe, MIVA collecte 25 en 26 augustus 2018

‘Iedereen heeft recht op de juiste zorg,

hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn,

hoe afgelegen iemand ook woont.’

Nog in veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. MIVA ondersteunt met vervoer en communicatie, maar kan dat niet zonder onze bijdrage aan de jaarlijkse collecte

MIVA vraagt dit jaar uw aandacht voor een vervoersproject voor de meest arme en kwetsbare mensen van Zimbabwe.

Als wij in Nederland naar een dokter of een ziekenhuis moeten, zijn er altijd en op elk willekeurig tijdstip van de dag wel mogelijkheden om daar makkelijk en comfortabel te komen.
Hoe heel anders is dat voor de kwetsbaren van Zimbabwe! Daar is de medische zorg moeilijk bereikbaar omdat de mensen daar geen geld hebben om de busrit naar een ziekenhuis te betalen. Dat is ook de reden dat mensen vaak uren moeten lopen (ook al zijn ze nóg zo ziek of lichamelijk beperkt) om het ziekenhuis in het afgelegen Silobela te bereiken.

Omdat zorg moeilijk bereikbaar is en het vervoer echt een groot probleem is, zou het prachtig zijn als door de opbrengst van de MIVA-collecte van dit jaar minimaal twee auto’s aangeschaft zouden kunnen worden voor zorgverlening in Silobela. Dankzij de auto’s kan er zorg verleend worden in de afgelegen dorpen en krijgen luiers, krukken of een rolstoel de juiste bestemming.

Dit jaar wordt de collecte gehouden in het weekend van 25 en 26 augustus tijdens elke kerkelijke viering – ook in de locaties van de St. Franciscusparochie.

Voor meer informatie: zie de flyer in de kerk én kijk op: www.miva.nl/collecte Banknummer: NL42  INGB  0000  0029  50

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen