DSC05466 website

Marinus van den Berg: “Meer hoofden en harten aan het bed”

“Meer hoofden en harten aan het bed”.

Ruim zeventig belangstellenden waren dinsdag 14 februari aanwezig bij een ontmoeting met Marinus van den Berg in het Franciscus-café in de Lourdeszaal.

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger geweest in verpleeghuis Antonius IJsselmonde en bij hospice Cadenza te Rotterdam. Hij heeft tientallen succesvolle boeken geschreven. Rode draad in het werk van Marinus van den Berg: de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met het afscheid en de dood. Na een korte inleiding ging Marinus van den Berg met ons in gesprek over leven, lijden en sterven.

Tijdens de bijeenkomst kwamen vragen aan de orde: Wat is een voltooid leven? Wat te doen met het verzoek van een medemens om het leven te mogen beëindigen? Marinus van den Berg bracht met  voorbeelden uit zijn pastorale praktijk de onmacht en soms ook onkunde van artsen en andere hulpverleners aan de orde; het echt in  gesprek gaan met hun patiënten. Marinus gaf ons vanuit zijn eigen christelijke spiritualiteit een aantal gedachten en overwegingen mee om de kwaliteit van ons eigen leven onder de loep te nemen.

Er was gelegenheid om de gastspreker persoonlijk te ontmoeten en een aantal boeken uit zijn omvangrijke oeuvre aan te schaffen. Het was een leerzame, inspirerende bijeenkomst die velen aan het denken heeft gezet over leven, lijden en sterven.

Een indruk van deze avond: www.franciscusparochie.nl/beeldmateriaal ( vanaf volgende week)

Frank Beuger

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen