Foto invullen enquete vrijwilligers, actie kerkbalans 2018

Naar je mening gevraagd – Actie Kerkbalans 2018

Wist u dat Paus Franciscus, op zoek naar meningen van jongeren tussen 16 en 29 jaar, een enquête liet uitschrijven. Een voorbereiding op de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode in oktober. Zo konden jongeren hun input leveren. Het verslag ervan werd onlangs op Palmzondag 25 maart aan de paus overhandigd. Meningen van mensen zijn belangrijk voor de kerk, ook in onze parochie.

Daarom is er vanuit zorg voor goede communicatie rond de Actie Kerkbalans een enquête opgesteld. Op de vrijwilligersavond, 19 maart j.l., werd daarmee aan vrijwilligers hun mening gevraagd. Een duidelijke enquête met meerkeuzevragen én ruimte voor eigen mening. Hoe hebben zíj de opzet en de organisatie van Kerkbalans 2018 ervaren? Wat vonden ze van het startmoment: klokkenluiden door jongeren en een kop koffie met een klokkenluidersbroodje voor vrijwilligers die het actiemateriaal kwamen ophalen. Een enquête waar gevraagd werd naar wat men vond van de brochure waarin mede parochianen in beeld kwamen? En van de publiciteit? De uitslag van de enquête levert goede bouwstenen op voor de opzet en de organisatie voor komend jaar.

En u? Heeft u een mening over onze Actie Kerkbalans? Stuur uw reactie naar:  kerkbijdrage@franciscusparochie.nl

Werkgroep Kerkbijdrage

Thij Willems

2018 actie kerkbalans logo

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen