_DSC1945

Najaar 2015: Cursus ‘Voorgaan in uitvaarten door parochianen’

In het najaar start een cursus ‘Voorgaan in uitvaarten voor de drie samenwerkende parochies Franciscus, Maria Vlucht en Jacobus. Cursisten leren hoe een uitvaartgesprek verloopt; hoe je een uitvaartdienst voorbereidt; wat de betekenis is van de verschillende rituelen die onze katholieke traditie rijk is en hoe je een eenvoudige overweging schrijft. Ook krijgen zij training in het voorgaan en leren zij hoe je omgaat met verdriet en gemis bij nabestaanden om hen zo goed mogelijk bij te staan. Daarbij is er ook steeds aandacht voor hun eigen bagage, inbreng en draagkracht.

Na een intakegesprek volgen acht cursusavonden, een stage waarin cursisten meelopen met uitvaartvoorgangers en van dichtbij ervaren hoe hun werk er uit zal zien, en nascholing. Precieze data en cursusleider zijn nog niet bekend. Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33, f.deheus@franciscusparochie.nl . Deelnemers dienen bereid te zijn in heel de Franciscusparochie voor te gaan.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen