Foto extra collecte nationale jongerencollecte

Nationale jongerencollecte, 17 en 18 november 2018

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van november – dit jaar 17 en 18 november – de Nationale Jongerencollecte. Er wordt dan gecollecteerd voor landelijke jongerenprojecten én voor het jongerenwerk in het eigen bisdom.

Voor de ontwikkeling, voortgang en toekomst van jongerenprojecten in het bisdom en op nationaal niveau (waardoor jongeren zich gesterkt voelen in hun geloof) is brede financiële steun noodzakelijk.

Een kansrijk voorbeeld: de Wereldjongerendagen (WJD) die eens in de twee à drie jaar plaatsvinden. De ervaring om er als jongere niet alleen voor te staan maar deel uit te maken van een wereldkerk, zorgt iedere editie van de WJD voor enthousiasme, verdieping en waardevolle ontmoetingen. In januari 2019 vindt de WJD plaats in Panama. Tijdens de voorbereidende activiteiten, vormingsweekenden en keuzeprogramma’s worden gelegenheden gecreëerd waarbij jongeren een relatie opbouwen met Jezus Christus.

De bisschoppen vinden het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie. Denk hierbij aan tienerkampen, bisdombedevaarten, wereldjongerendag op Palmzondag en tal van andere activiteiten die gehouden worden. Het is logisch dat er geld nodig is om al deze activiteiten te kunnen organiseren.

De Nationale Jongerencollecte, waarvan de opbrengst dus bestemd is voor het Katholiek Jongerenwerk, zal ook in onze St. Franciscusparochie in alle locaties tijdens alle vieringen in het weekend van 17 en 18 november worden gehouden. Uw noodzakelijke financiële steun betekent niet alleen een morele steun in de rug, maar ook een continuïteit van de Kerk, waardoor wij samen het geloof door kunnen geven aan een volgende generatie, samen investeren in de toekomst van de Kerk.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen